Kontakt přímo na Petru +420 731 464 689

I.

Základní ustanovení

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

IV.

Doba uchovávání údajů

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

VI.

Vaše práva

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

VIII.

Závěrečná ustanovení

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2022.